z3352678205302_9da027c9da260ea8136617382ab1b0f8
z3352677893096_753b445bcf41c10924d360c69114abea
untitled-2
KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/08/1945 - 19/08/2022) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/09/1945 - 02/09/2022)!

CÁC BIỂU MẪU, ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG

CÁC BIỂU MẪU, ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG

CÁC BIỂU MẪU, ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN  NỘI DUNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  VỀ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG

 1. Hướng dẫn hồ sơ cấp GCNQSD đất
 2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Kiểm tra thực địa, lấy ý kiến khu dân cư (nếu cần thiết)

Bước 3: Thông qua Hội đồng xét duyệt, xử lý ý kiến của các thành viên hội đồng, niêm yết công khai kết quả xét duyệt.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, trình ký, lưu sổ, trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương . Sau khi UBND phường Quỳnh Phương hoàn thiện hồ sơ thì chủ sử dụng trực tiếp nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai để được tiếp nhận và xử lý bước tiếp theo.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Các loại giấy tờ về đất đai (nếu có); tờ khai lệ phí trước bạ; tờ khai tiền sử dụng đất (đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất); tờ khai thuế phi nông nghiệp; tờ khai thuế thu nhập cá nhân (đối với trường hợp chuyển nhượng); Trích lục hoặc đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính  . Nếu thửa đất có nguồn gốc tặng cho hay thừa kế thì ngoài các loại trên thì bổ sung thêm hợp đồng tặng cho, văn bản phân chia thừa kế, đơn xin miễn giảm thuế, giấy tờ chứng minh quan hệ với người tặng cho, người thừa kế.

- Số lượng hồ sơ: một bộ

 1. thời hạn giải quyết: 30 ngày không kể thời gian công khai kết quả xét duyệt
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC: UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: xác nhận của UBND phường Quỳnh Phương
 5. Lệ phí: 30.000 đ (nếu có sao lục hồ sơ địa chính)
 6. Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
 7. Hướng dẫn hồ sơ cấp lại, cấp đổi GCNQSD đất
 8. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Kiểm tra thực địa, lấy ý kiến khu dân cư (nếu cần thiết)

Bước 3: Thông qua Hội đồng xét duyệt, xử lý ý kiến của các thành viên hội đồng, niêm yết công khai kết quả xét duyệt.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, trình ký, lưu sổ, trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương . Sau khi UBND phường Quỳnh Phương hoàn thiện hồ sơ thì chủ sử dụng trực tiếp nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai để được tiếp nhận và xử lý bước tiếp theo.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bản gốc và bản sao GCNQSD đất; Các loại giấy tờ về đất đai chứng  minh phần diện tích tăng thêm  (nếu có); Trích lục hoặc đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính  .

- Số lượng hồ sơ: một bộ

 1. thời hạn giải quyết: 7 ngày đối với trường hợp không phải thông qua hội đồng xét duyệt; 30 ngày đối với trường hợp phải thông qua hội đồng xét duyệt không kể thời gian công khai kết quả xét duyệt
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: xác nhận của UBND phường Quỳnh Phương
 5. Lệ phí: 30.000 đ (nếu có sao lục hồ sơ địa chính)
 6. Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

 

 1. Hướng dẫn hồ sơ lập văn bản phân chia thừa kế về đất đai
 2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Lập phiếu hướng dẫn

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: bản gốc và bản sao GCNQSD đất, trích lục hoặc đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính, bản sao các loại giấy tờ về nhân thân của các đồng thừa kế.

 1. thời hạn giải quyết: 01 ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: phiếu hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ
 5. Lệ phí: không
 6. Hướng dẫn hồ sơ lập hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho QSD đất
 7. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Lập phiếu hướng dẫn

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: bản gốc và bản sao GCNQSD đất, giấy tờ về nhân thân của người chuyển nhượng, người tặng cho và của người nhận chuyển nhượng, người nhận tặng cho; trích lục hoặc đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính.

 1. thời hạn giải quyết: 01 ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: phiếu hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ
 5. Lệ phí: không
 6. Xác nhận đơn đăng ký biến động
 7. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Xác nhận đơn và trả kết quả

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương . Sau khi UBND phường Quỳnh Phương hoàn thiện hồ sơ thì chủ sử dụng trực tiếp nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai để được tiếp nhận và xử lý bước tiếp theo.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: bản gốc GCNQSD đất; các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động; đơn đăng ký biến động.

 1. thời hạn giải quyết: 01 ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: UBND phường xác nhận trên đơn đăng ký biến động
 5. Lệ phí: không
 6. Xác nhận đơn xin cấp lại trang bổ sung
 7. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Xác nhận đơn và trả kết quả

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương . Sau khi UBND phường Quỳnh Phương hoàn thiện hồ sơ thì chủ sử dụng trực tiếp nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai để được tiếp nhận và xử lý bước tiếp theo.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: bản gốc GCNQSD đất; đơn xin cấp lại trang bổ sung

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: UBND phường xác nhận trên đơn xin cấp lại trang bổ sung
 5. Lệ phí: không
 6. Hướng dẫn xin trích lục, đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính
 7. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Lập phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai/ Đơn xin trích lục và đo vẽ bổ sung

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương . Sau khi UBND phường Quỳnh Phương hoàn thiện hồ sơ thì chủ sử dụng trực tiếp nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai để được tiếp nhận và xử lý bước tiếp theo.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: bản sao GCNQSD đất  

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai/ Đơn xin trích lục và đo vẽ bổ sung
 5. Lệ phí: 30.000 đ (nếu có sao lục hồ sơ địa chính)
 6. Hướng dẫn hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất
 7. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Kiểm tra thực địa nếu cần thiết

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình ký, lưu sổ, trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ

 1. Cách thức thực hiện: chủ sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương . Sau khi UBND phường Quỳnh Phương hoàn thiện hồ sơ thì chủ sử dụng trực tiếp nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai để được tiếp nhận và xử lý bước tiếp theo.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Bản gốc và bản sao GCNQSD đất, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, đơn đăng ký biến động , tờ khai tiền sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai thuế phi nông nghiệp,

 1. Thời hạn giải quyết: 7 ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: xác nhận của UBND phường Quỳnh Phương
 5. Lệ phí: 30.000 đ (nếu có sao lục hồ sơ địa chính)
 6. Hòa giải tranh chấp đất đai
 7. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Kiểm tra xác minh thực địa

Bước 3: Thành lập hội đồng , tổ chức hòa giải

 1. Cách thức thực hiện: người tranh chấp gửi đơn tranh chấp trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương .
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, bản gốc và bản sao GCNQSD đất, các loại giấy tờ về đất đai (nếu có) 

 1. Thời hạn giải quyết: 45 ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: biên bản hòa giải
 5. Lệ phí: không
 6. Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

 

 1. Hướng dẫn cấp phép xây dựng cho hộ gia đình và cá nhân
 2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ 

Bước 2: Kiểm tra thực địa nếu cần thiết

 1. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND phường Quỳnh Phương .
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn xin cấp phép xây dựng, GCNQSD đất, các loại bản vẽ gồm: sơ đồ thửa đất, bản vẽ định vị công trình, mặt bằng móng, mặt bằng các tầng, mặt đứng công trình

 1. Thời hạn giải quyết: trong ngày
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: hộ gia đình, cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:UBND phường Quỳnh Phương
 4. Kết quả thực hiện: Biên bản hòa giải
 5. Lệ phí: không

CÁC MẪU ĐƠN VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẤT ĐAI

 1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở.
 2. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
 3. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ở.
 4. Đơn đăng ký, cấp giấy quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở.
 5. Đơn đề nghị cấp lại trang bổ sung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 6. Đơn xin miễn giảm thuế.
 7. Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất.
 8. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
 9. Tờ khai tiền sử dụng đất.
 10. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
van_ban_luat_banner_550300_1
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 20
Trong tuần: 163
Lượt truy cập: 76695
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

chu-thu-phap-chuc-tet-2

quyhuy1CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG QUỲNH PHƯƠNG 

Cơ quan chủ quản: UBND phường Quỳnh Phương

Chịu trách nhiệm chính: ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch UBND phường

Trụ sở: Khối Ái Quốc, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238. 3.866.048. Mail: ubndphuongquynhphuong@gmail.com

Bản quyền thuộc về UBND phường Quỳnh Phương

Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT phường Quỳnh phương (hoặc www.quynhphuong.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này